خودش | صومعه سرا - خبرگزاری شهرستان صومعه سرا
  • برنامه توسعه خودش معجزه نمی کند
  • برنامه توسعه خودش معجزه نمی کند،بلکه این دانش وراهبری توانمندمدیریت است که باید تحول بنیادین در عرصه های اقتصادی،اجتماعی،صنعتی وفرهنگی کشوررا بوجود بیاورد.
0000000

banner-3

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق است به آژانس خبری صومعه سرا
ثبت شده در سامانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی