طرحی | صومعه سرا - خبرگزاری شهرستان صومعه سرا
  • طرحی که بدون بودجه مانده است
  • پس از یک سال از انتخاب صومعه سرا برای تبدیل شدن به شهر بدون مانع هنوز اعتباری برای این منظور به شهر تخصیص نیافته است.
0000000

banner-3

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق است به آژانس خبری صومعه سرا
ثبت شده در سامانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی